معرفی اعضا
میرسعید موسوی رئیس هیئت مدیره
تدريس تاريخ علم، فلسفه علم، فلسفه معاصر، علم و تمدن در اسلام، ؛...
فخرالدین دانش عضو هیئت مدیره
تدریس درس استاتیک در دانشکده عمران ؛...
تورج افصح عضو و دبیر هیئت مدیره
29 سال سابقه آموزشي در زمينه‌هاي مشاور پايه‌هاي اول تا چهارم دبيرستان ؛...
منصور سعیدی عضو هیئت مدیره
تدريس دروس اقتصاد خرد و كلان در موسسه عالي پژوهش؛...
علی صحاف زاده عضو هیئت مدیره
معاون آموزشی در دبیرستان مفید سابقه آموزشی از سال 1371؛...
حمیدرضا عبدالمحمدی عضو هیئت مدیره
عضویت در تیم تدوین برنامه راهبردی مجتمع آموزشی غیرانتفاعی دانشگاه کیش؛...
مهدی فیض عضو هیئت مدیره
؛...
علی موسوی عضو هیئت مدیره
؛...
مسعود موسوی عضو هیئت مدیره
؛...
شرح وظایف
هیات مدیره موسسه خیریه مکتب امیرالمونین علیه السلام به عنوان موسس مجتمع آموزشی مفید، برای ارتقای کیفیت و گسترش فعالیتهای مجتمع آموزشی مفید، در تابستان سال97 اقدام به بازتعریف وظایف و اختیارات هیات مدیره مجتمع آموزشی مفید نموده، ترکیبی جدیدی از اعضای این هیات را انتخاب کرده است.