وابسته به مکتب خیریه امیر المومنین (ع)

واحد های آموزشی

نظرسنجی متوسطه دوره ی اول و دوم سال تحصیلی 97-96

نظرسنجی کارکنان سال تحصیلی 97-96

اخبار مجتمع